Tjenester

logo

Bokføring

Alle aksjeselskaper og enkeltpersonforetak har en bokføringsplikt. Denne omfatter løpende registrering, avstemming, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger. 

Vi sørger for at du oppfyller alle krav og har full kontroll på pengeflyten inn og ut av din bedrift.