Kundekontroll

logo

Kundekontroll

Denne siden er beregnet for deg som skal legitimere deg overfor Inforegn AS.
Vi er som autorisert regnskapsførerforetak pålagt å utføre kundekontroll i henhold til hvitvaskingsloven før vi påtar oss et oppdrag for nye oppdragsgivere, og ved endring i roller for eksisterende kundeforhold.
Kundekontrollen omfatter registrering og kontroll av opplysninger om selskapet, legitimering av selskapets berettigede representant, registrering av reelle rettighetshavere, samt om disse er politisk eksponerte personer.
Vi har valgt å legge til rette for at kundekontrollen kan gjøres elektronisk ved bruk av BankID. Dersom du ikke har dette, må vi motta gyldig legitimasjon ved personlig fremmøte på vårt kontor i Vassbotnen 15A, Sandnes.


Link til kundekontrollskjemaet finner du her.