Tjenester

logo

Rapportering Altinn

Sikker rapportering

Myndighetene innførte i begynnelsen av 2015 a-ordningen. Hensikten var å gjøre det enklere for arbeidsgivere å rapportere opplysninger til myndighetene. A-meldingen sendes inn elektronisk til Altinn og har erstattet lønns- og trekkoppgave, årsoppgave for arbeidsgiveravgift, terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, oppgave til lønnsstatistikk og melding til Aa-registeret.

A-meldingen skal sendes inn hver måned av alle som utbetaler lønn, pensjon eller andre ytelser. Den skal inneholde informasjon om lønn og ytelser, i tillegg til status på arbeidsforhold.

Vi i Inforegn kan ta oss av denne månedlige rapporteringen for din bedrift for at du skal kunne være trygg på at rapporteringen blir gjennomført punktlig og korrekt.