Tjenester

logo

Rapportering Altinn

Sikker rapportering

Myndighetene innførte i begynnelsen av 2015 a-ordningen. Hensikten var å gjøre det enklere for arbeidsgivere å rapportere opplysninger til myndighetene. A-meldingen sendes inn elektronisk til Altinn og har erstattet lønns- og trekkoppgave, årsoppgave for arbeidsgiveravgift, terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, oppgave til lønnsstatistikk og melding til Aa-registeret.

A-meldingen skal sendes inn hver måned av alle som utbetaler lønn, pensjon eller andre ytelser. Den skal inneholde informasjon om lønn og ytelser, i tillegg til status på arbeidsforhold.

Vi i Inforegn kan ta oss av denne månedlige rapporteringen for din bedrift for at du skal kunne være trygg på at rapporteringen blir gjennomført punktlig og korrekt.
 
Denne siden bruker informasjonskaplser for funksjonalitet på siden og for anonym statistikk. Les mer om informasjonskaplser og personvern i vår personvernernærklæring.