Tjenester

logo

Årsregnskap

Økonomisk oversikt

Et årsregnskap skal først og fremst vise den økonomiske aktiviteten bedriften har hatt i løpet av året. I tillegg skal det redegjøre for bedriftens økonomiske status ved årets slutt.

Alle aksjeselskaper må levere årsregnskap. De fleste enkeltpersonsforetak har ikke plikt til å utarbeide årsregnskap. Dette kan likevel være greit å gjøre, da det er en god økonomisk årsmelding for din bedrift. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger.

Med hjelp fra Inforegn får du et årsregnskap som både oppfyller alle rapporteringskrav og som er et godt verktøy i styrings- og budsjetteringsprosessen for din bedrift.